Zindî- Di roja 8an a dagirkerîya Rûsyayê de gav bi gav rewş:

Zindî- Di roja 8an a dagirkerîya Rûsyayê de gav bi gav rewş:
Zindî- Di roja 8an a dagirkerîya Rûsyayê de gav bi gav rewş:
Botan Times