Alîyê herî xurt û balkêş ê Hacî Qadirê Koyî ew e ku wek pêşeng û ruhanîyekî giring ê zimanê kurdî, li dijî hişmendîya xwekêmdîtin û […]