Rêzesemînerên Enstituya Zimanên Zindî Beşa Ziman û Çanda kurdî berdewam in. Rêzesemînera 13an ya Xwendinên Edebîyata Klasîk, dê lêkoler Hayrullah Acar bide ku Acar dê […]