Weşanên J&Jyê du kitêb çap kirin ku yek ji wan nû û ya din jî çapa 2yan e. Berhemên Berxê Nêr û Berbang jî Şahid […]