Bahoz Damlayıcı, bi xwe mamosteyê dibistanê ye lê bi salan e bi kulîlkan re ‘eleqedar e û hezkirina wî a li gel kulîlkan bûye hobî […]