بژی ئامه‌دسپۆر، زاخۆ ب ته‌ ڕه‌ یه‌

  • 08/03/2023
بژی ئامه‌دسپۆر، زاخۆ ب ته‌ ڕه‌ یه‌
Botan Times Fotoğrafı

Botan Times

08/03/2023

پشتی ل بورسایێ ئالیگرێن بورسا سپۆرێ ب ئاوایه‌کێ نژادپه‌ره‌ستانه‌ ئێریشی لیستکڤانێن ئامه‌دسپۆرێ کری بوویه‌ر که‌ت ڕۆژه‌ڤێ. گه‌رمیا مژارێ هێژ سار نه‌بوویه‌

ل گۆر ڤیده‌ئۆیه‌کا ڕووداوێ پارڤه‌ کری ئالیگرێن زاخۆ سپۆرێ د ده‌ما لیستک تێ لیستن ده‌ پانکارتا بژی ئامه‌دسپۆر، زاخۆ ب ته‌ ڕه‌ یه‌ نیشان دایه‌

سه‌رۆکێ پارتیا نه‌ته‌وه‌په‌ره‌ست ئا گه‌لی (مهپ) ده‌ڤله‌ت باهچه‌لی پشتگریا ئێریشکاران کربوو

%d